שלג רישום כנסים

תכונות בסיס של המערכת:

  • הדפסת מדבקה שמית
  • הוספה דינמית של משתתפים חדשים
  • מעקב דינמי על אחוזי הגעה לכנס
  • טעינת קובצי אקסל עם המשתתפים וייצוא נתוני השתתפות לאקסל