שלג עמותות ומלכ"רים

שלג תוכנה פיתחה פלטפורמה ייחודית במטרה לאפשר לארגונים לאחד, לסדר ולעקוב אחר כלל המידע בארגון, החל במקבלי שירותים, דרך כספים, פעילויות, תרומות, מתנדבים ועובדים.

שלג עמותות ומלכ"רים גמישה ומאפשרת התאמה לכל ארגון על פי דרך עבודתו, תוך ביצוע פעולות בצורה אפקטיבית, סנכרון ושקיפות פנים וחוץ ארגונית. על בסיס הפלטפורמה הקיימת מתבצע אפיון הכולל- תכנון מוצר אופטימלי שיתייחס לצרכיי ההווה יחד עם התייחסות לעתיד, דרך התאמת המוצר על הפלטפורמה ועד עלייתו לאוויר.

תכונות בסיס של המערכת

התאמות ופיתוחים: על בסיס הפלטפורמה הקיימת ניתן להתאים את המערכת לצרכי הארגון על כל משרדיו.